Jdi na obsah Jdi na menu
 


Památky

11. 4. 2009
Raně barokní kostel sv. Jiří
V síňce kostela je náhrobní kámen s erbem Hynka Blíživského z Blíživa a na Petrovicích (viz Hůrka) a jeho rodiny, v druhém protějším vchodu je náhrobní kámen Mikuláše Jetlebíčka, syna Vratislava Václava Licky z Rýzmburka a na Petrovicích s letopočtem (pravděpodobně) 1602). Jejich hroby jsou v kostele před presbytářem.
K věži, která je postavena převážně z opuky, se váže také jedna pověst. Pacholek z čermenské rychty, silný Hejkrlík, při stavbě této věže vynášel opukové kvádry až do horní části věže. Tato pověst byla zaznamenána i do čermenské kroniky (v 19. století).
Zvon sv. Jiří na věži kostela nese tento nápis (gotická minuskula): "Tento zvon delan od mistra Girzika w Litomyssli, konwarze ke cti, k chwale Bohu Wecnymu od Czermny a k swatymu Girzí za rychtarze Girzika Rezky letapp LCCCCCXXXVY (= 1536)." Zvon je laděn do tónu C a váží 700 kg. V roce 1575 a 1595 (ke cti sv. Jana a Pavla) sem byly zavěšeny ještě 2 další zvony.
 
Most pod kostelem sv. Jiří
V Čermné se tradovala legenda, že přes tento kamenný most v roce 1420 táhl Žižka na Lanškroun. Byl vybudován v roce 1308 ze stavební opuky. Přečkal pět a půl staletí a v roce 1861 byl obnoven nákladem 185 zl. a 40 krejcarů. Opuka byla nahrazena pískovcovými kvádry a na oblouku mostní klenby byly vysekány letopočty 1308 - 1861.
Pokud by byla prokázána autentičnost letopočtu, jednalo by se o nejstarší most v Čechách, o 49 let starší než Karlův most.
 
Zdravotní středisko, Obecní úřad
Zde měly být v přízemí vybudovány rašelinové lázně. Byly podniknuty kroky k realizaci, ale lázně nebyly povoleny. Bylo to v letech po druhé světové válce, a tak velké budovy bylo využito jako kanceláří tehdejšího MNV, ordinací lékařů, kanceláří JZD, matričního úřadu, později i lékárny.
 
Sauna a koupaliště
Finská sauna byla postavena po roce 1960 tehdejším MNV. U náhonu na mlýn, který tam stával, se říkalo "U zahrádky" a v roce 1937 tam bylo vybudováno koupaliště. Jednota Sokol zřídila jednoduché kabiny na převlékání, obec zpevnila mělký břeh a zakoupila několik loděk, které byly za mírný poplatek půjčovány. V dřevěné budce proti molu se prodávalo pro návštěvníky koupaliště občerstvení. O prázdninách zde bývalo velké množství hostů a prý se v hospodách vyvařovalo na 400 obědů. Tehdy mělo čermenské koupaliště i plavčíka.
 
Škola
První dřevěná škola na náměstí byla postavena v roce 1814 s místech nynější ZŠ. Ta však za 5 let shnila a v roce 1819 postavila obec školu zděnou, opět přízemní. V roce 1877 byla přestavěna na patrovou pětitřídku. Stojí uprostřed náměstí. Po levé straně vchodu je umístěna pamětní deska rodáka Jindřicha Štýrského, odhalená v září 1992.
V nynější budově základní školy po více než 100 let provozovali kovářství Markové (ve třech generacích) a pak ještě kovář Josef Švec. Opravovali formanům vozy, kovali koně a často koním přibíjeli ztracené podkovy. V roce 1906 koupila chalupu, kovárnu i pozemek obec ke stavbě měšťanské školy. Ta byla dostavěna v r. 1907 nákladem 87 555 korun v hezkém stylizovaném secesním slohu. V průčelí ZŠ je umístěna bronzová pamětní deska rodáka Vincence Junka. Deska byla slavnostně odhalena v červenci 1949 při I. Junkově memoriálu, závodech motocyklů na ploché dráze.
V roce 1892 byl zřízen obecní vodovod a před školou byla postavena kašna s vodotryskem a tím byla zajištěna pitná voda pro školu a občany v okolí náměstí.
Před základní školou stojí dva pomníky. Vlevo pomník padlým z I. světové války z r. 1923 a vpravo barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1771.
 
Pečovatelský dům
V blízkosti školy byly v letech 1885 - 1888 postaveny dva obchodní patrové domy. První dům stavěl Jan Pecháček, zvaný Marcián a sloužil dlouhá léta jako dům činžovní, kde bydlela mimo jiné řada učitelů a četnictvo, které tu mělo svou stanici i byty. Druhý patrový dům vystavěl Vacek, obchodní konkurent Pecháčka. Provozovali zde v nájmu svoji živnost řezníci a hostinští a po řadu let zde obchodoval (až do roku 1932) Vincenc Cejnar. Rudolf Langr zde krátce v nájmu provozoval řeznickou a hostinskou živnost, pak dům koupil a v roce 1937 přistavěl ještě druhé patro. Od r. 1945 do r. 1953 zde provozoval lékařskou praxi MUDr. Bedřich Utíkal. Od roku 1987 slouží budova jako pečovatelský dům.
 
Pláňavova kaplička
Je zasvěcena Božskému Srdci Páně. Postavil ji kolem r. 1910 František Pecháček jako pokání za svůj smutný, tvrdý, nenaplněný život, trpký jako pláně - proto přezdívka Pláňava. Manželka mu se třemi dětmi odešla do Ameriky a jemu doma zanechala jedenáctiletou dcerku Mařenku.
 
Kaple, socha a kříže
Před kostelem stojí hřbitovní kaple sv. Barbory z let 1735 - 1742, socha Panny Marie Bolestné (z r. 1700) a barokní kříž (1772). Na náměstí se nachází sv. Jan Nepomucký (z r. 1771). Při cestě na Mariánskou horu stojí kříž z r. 1813. Pomník sv. Václava je od V. Švece.
 
Dům č. 238 a č. 233
V domku č. 238 žil umělecký truhlář Petr Hrdina, který předtím žil a řemeslo provozoval ve Vídni. V roce 1912 místo něho postavil patrový dům se secesní fasádou, kterou sám stylizoval. Za I. republiky zde byla prodejna Baťa.
Obchodní dům "U Dvořáků" (č. 233) postavil v r. 1932 solidní a všestranně podnikavý obchodník Vincenc Cejnar, který předtím začínal obchodovat v nynějším pečovatelském domě. Měl obchod s potravinami, železářství, stavebniny a uhlí.
 
Hospoda "U Mydlářů"
Hospoda byla původně nazvána "U Zeleného stromu", ale protože hostinský Emil Janků vařil i mýdlo a dělal se svíčky, ujal se název "U Mydlářů". V roce 1886 ji hostinský přestavěn na prostornou zděnou budovu s velkým sálem v poschodí. Hospoda byla dlouhou dobu vyhledávána pro svou serióznost a v sále se v té době konala většina tanečních zábav, plesů, divadel a filmových představení. Říká se, že pořádek v hospodě udržovala hostinská "Mydlářka" i karabáčem.
 
Pošta
Domek zakoupila občanská záložna a přestavěla ho jako patrový dům s vkusnou secesní fasádou. Dnes slouží jako Česká spořitelna pošta, v patře jsou byty. Secesní fasáda se nedochovala.
 
Fara 
Fara je v jádru barokní, upravená empírově.
V roce 1671 byla obnovena původní fara. V roce 1820 byla empírově přestavěna. Byla to první patrová budova v Čermné.
Fara vznikla přestavbou staré tvrze - v přízemí se dochovalo mohutné klenutí a v podzemí stará sklepení.
Kříž, stojící za farou, býval podle staré kroniky svědkem pálení nekatolických knih.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář